Wekelijkse Twitter Updates voor 2009-04-26
 • Net terug van een relaxed weekendje Drenthe. Nu weer druk aan de slag met huis opruimen voor de verhuizing.. morgen komt Het Goed langs. #
 • Heet @maarten1982 van harte welkom op Twitter! Hopelijk krijgen we nu ook wat meer wandelgangen-nieuws uit de gemeenteraad van Hengelo. #
 • Debat in de Stedelijke Commissie gehad over gesubsidieerde arbeid. Goede kop in @tctubantia , maar volgens mij was de uitkomst meer dan dat. #

Ideeën over nieuw beleid WIW/ID-banen,….

Op maandag 20 april vond in de Stedelijke raadscommissie een discussie plaats over de toekomst van de WIW en ID-banen, de vroegere Melkertbanen. Dat gebeurde aan de hand van een Blauwe Notitie, een zogenoemd open discussiestuk met verschillende scenario’s, zodat wij als gemeenteraad goede keuzes kunnen maken. Problemen voor de toekomst van de WIW en ID-banen zijn de bezuiniging op het budget voor reïntegratie en arbeidsmarktbeleid door het Rijk en de mogelijk nog verdergaande bezuiniging hierop. Op dit moment neemt de WIW/ID regeling, die geldt voor 500 mensen, al een derde van het budget voor de werkgelegenheidsgelden voor zijn rekening, terwijl de 4.000 andere bijstandsgerechtigden het met het overige budget moeten doen. Die verhouding is niet meer vol te houden, zeker in relatie met de voorgenomen bezuinigingen van het Rijk. Maar we moeten wel realistisch zijn. De arbeidsmarkt ziet er niet rooskleurig uit, de doelgroep is erg kwetsbaar en bovendien vaak al 10 jaar in onzekerheid over de toekomst. Daarom heeft onze fractie vijf voorwaarden gesteld aan het voorstel.

1. 55-Plussers mogen in de huidige regeling blijven. Deze groep is, zeker in deze tijden, nauwelijks bemiddelbaar en komt anders via de WW in de bijstand terecht.

2. Meer maatwerkconvenanten met partijen die ID-ers in dienst hebben. Vergelijkbaar met het maatwerkconvenant met het primair onderwijs, waar ook rekening gehouden kan worden met de maatschappelijke omstandigheden van de organisaties en de medewerkers.

3. Meer werk maken van re-integratie en vakscholing van de mensen die nu in de WIW- en ID-regeling zitten. Als voorbeeld gelden de mensen die een aantal jaren geleden uitgestroomd zijn en van wie een groot gedeelte een nieuwe reguliere baan gevonden heeft. Instellingen waarmee wij als fractie gesproken hebben, hebben ons positief verrast met voorbeelden waarbij zij voor eigen rekening – en vaak tot eigen verrassing – een deel van de ID-ers hebben laten uitstromen naar een reguliere baan. Het kan dus wel, maar dan moet er ook echt werk van gemaakt worden.

4. Er moet na één jaar een hard evaluatiemoment komen. Zeker in de huidige economische onzekerheid lijkt ons dan niet meer dan logisch. Dan willen we weten hoe het er voor staat, hoeveel mensen daadwerkelijk zijn uitgestroomd, en of we het beleid moeten aanpassen of bijsturen.

5. Werken aan een nieuw systeem van gesubsidieerde arbeid: gebaseerd op het werken naar vermogen, met een zogenoemde arbeidswaarde-compensatie. De huidige ID/WIW regeling geldt alleen voor de mensen die nu een WIW of ID-baan hebben. Daarmee is deze regeling in feite al afgelopen. Maar dit betekent niet dat er wat betreft de PvdA geen toekomst voor gesubsidieerde arbeid is. Het idee van de arbeidswaarde-compensatie is gebaseerd op het advies van de Commissie De Vries. Deze commissie komt met een voorstel voor arbeidswaarde-compensatie bij de sociale werkvoorziening. Dit systeem blijkt ook toepasbaar op andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat mensen werken naar vermogen conform het CAO loon van de werkgever. Het verschil dat tussen de arbeidswaarde en het CAO-loon zit, wordt gecompenseerd via het W-deel van de WWB. In de praktijk komt dit dus neer op 105-110% van het minimumloon. Vergelijkbaar met de huidige WIW/ID regeling. De regeling is nog in ontwikkeling (en duurt waarschijnlijk nog een aantal jaren); maar de discussie speelt al bij het Rijk. Ik heb daarom het voorstel gedaan om te beginnen met pilots in Enschede conform dit vernieuwde systeem voor gesubsidieerde arbeid. Dan kunnen we ook eens echt innovatief en onorthodox zijn in ons arbeidsmarktbeleid voor kwetsbare groepen.
Read the rest of this entry »

Wekelijkse Twitter Updates voor 2009-04-19
 • Nieuwe koffiemachine gekocht. Krijg er echt supergoede espresso en cappuccino mee… nog nooit zo lekker geweest 🙂 #

Wekelijkse Twitter Updates voor 2009-04-13
 • Ben door de VNG genomineerd voor de titel ‘Jong Raadslid van het Jaar’ ! Spannend, leuk en nu vooral druk. Telefoon staat roodgloeiend. #
 • Hoezo formulierenchaos bij de nutsbedrijven? Bureaucratie ten top. – http://mobypicture.com/?hzqw3o #

Genomineerd voor de titel ‘Jong Raadslid van het Jaar’!

Zojuist is het persbericht van de VNG de deur uitgegaan dat ik één van de tien genomineerden ben voor de titel ‘Jong Raadslid van het Jaar’. Spannend, leuk en vooral heel erg druk nu. Want de telefoon staat roodgloeiend.

Persbericht:
APS: Tien genomineerden voor titel ‘Jong Raadslid van het Jaar’

Tien jonge raadsleden dingen mee naar de titel ‘Jong Raadslid van het Jaar’. Tussen alle aanmeldingen vielen zij in positieve zin op. De genomineerde raadsleden zijn niet ouder dan 35 jaar en zijn in hun ambt zichtbaar, benaderbaar, origineel en succesvol.

De genomineerden zijn:

– Mark den Boer, raadslid in Graafstroom;
– Dennis Bouwman, raadslid in Enschede;
– Marije Eleveld, raadslid in Ede;
– Karsten Klein, raadslid in Den Haag;
– Michel Klijmij, raadslid in Gouda;
– Bob Koppes, raadslid in Stein;
– Bernd Roks, raadslid in Etten-Leur;
– Toine van de Ven, raadslid in Vught;
– Jos Vink, raadslid in Lingewaal; en
– Peter Zwiers, raadslid in Borger-Odoorn.

Een deskundige, onafhankelijke jury bepaalt welke drie kandidaten doorgaan naar de finale. De winnaar wordt op 10 juni a.s. bekend gemaakt tijdens het VNG-jaarcongres in Almere door de juryvoorzitter, de heer Aat de Jonge, burgemeester van de gemeente Dronten.

De overige juryleden zijn Peter Otten, raadslid gemeente Zeist en voorzitter Raadslid.NU, Jolanda Waaijer, griffier gemeente Hardenberg en bestuurslid Vereniging van Griffiers, Saskia Boelema, raadslid gemeente Breda en finalist Verkiezing Jong Raadslid 2008, en Roelie Lenten, projectleider Actieprogramma Lokaal Bestuur (VNG en ministerie BZK).

Organisatie
De verkiezing ‘Jong Raadslid van het Jaar’ wordt voor de vierde keer georganiseerd. Initiatiefnemers zijn de VNG, het Actieprogramma Lokaal Bestuur, Congres en Studiecentrum VNG, Raadslid.NU, RaadsledenNieuws en Sdu Uitgevers. Met de verkiezing wil de organisatie aandacht geven aan jong raadstalent en laten zien dat lokale politiek ook voor jonge mensen interessant en belangrijk is.

Woningen in Stroinksbos onwaarschijnlijk

Op de mooie zomerse avond van donderdag 2 april vond in en rond het Stroinksbos een wandeling plaats met buurtbewoners, gemeente en andere belangstellenden. Het ging over de toekomst van dit bos. Al een jaar wordt over de mogelijkheden van het bos gediscussieerd en in het kader van de wijkaanpak Stroinkslanden 2015 is daarom afgesproken dat ook het bos een rol gaat krijgen in de verbetering van de wijk. Doel is om het bos, dat nu mooi maar verwaarloosd is, meer betekenis te geven voor de wijk. Dat kan op verschillende manieren ingevuld worden, met en zonder woningen.

Bij de wandeling en de aansluitende workshop in het wijkcentrum was een groot aantal bewoners aanwezig. Opvallend was dat bijna alle aanwezigen zich zorgen maakten over de bouw van woningen in het bos en dat ze niet begrepen waarom er eigenlijk überhaupt woningen gebouwd zouden moeten worden. Opruimen van troep in het bos is prima, misschien het bos verdichten en verbeteren met andere aanplant ook, maar een deel van het bos kappen voor woningbouw vond men niet één maar tien bruggen te ver. Ook ikzelf kwam tijdens de wandeling tot de conclusie dat het bos van binnen meer schoonheid heeft dan wanneer je er vanuit de wijk of vanaf de kaart tegenaan kijkt. Ik vind wel dat de stratenstructuur, die nu nog het bos in lijkt te lopen, netter afgerond moeten worden, hoeft dat wat mij betreft niet door extra woningbouw in het bos.

Gelukkig heeft stadsdeelwethouder Ed Wallinga tijdens de afgelopen vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid officieel bevestigd dat de planning niet vaststaat en dat alle mogelijkheden nog open liggen. Toch was er op 9 april in dagblad Tubantia een ingezonden brief te lezen van een wijkbewoonster die het gevoel heeft dat het plan op voorhand al is ingevuld. Op grond van de massale bezwaren van de wijkbewoners tegen de plannen voor woningbouw en ook mijn eigen indrukken van de wandeling, lijkt het mij echter zeer onwaarschijnlijk dat in de definitieve plannen woningbouw in het bos wordt opgenomen. En dan nog is het de gemeenteraad die de definitieve beslissing neemt over wat er uiteindelijk gebeurt. Daarin maken we onze eigen afweging. Die is niet alleen gebaseerd op plannen en tekeningen van deskundigen, maar vooral ook op wat wij van bewoners horen en op het gevoel wat het beste is voor de wijk en de bewoners.

Flexibele arbeidsmarkt kan niet zonder vaste en structurele basis

In de Nieuwsbrief van de PvdA Enschede van vorige week schreef fractiegenoot Wim van der Noordt een pleidooi voor verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hij versterkte zijn betoog met het argument dat vakbonden en werkgevers meer dan ooit vragen om een flexibele arbeidsmarkt, zodat bedrijven met hun personeel kunnen meebewegen met de heftige ontwikkelingen in deze tijd van economische crisis.

Hoewel ik ook van mening ben dat het goed is voor zowel bedrijven als werknemers als personeel makkelijker mee kan bewegen met de ontwikkelingen in de economie, vind ik de roep om verdere flexibilisering een beetje achterhaald. Allereerst hebben wij in Nederland namelijk al een van de meest flexibele arbeidsmarkten van de wereld. Diverse onderzoeken, ook van gerenommeerde Amerikaanse universiteiten, hebben dat aangetoond en bevestigd. Ook de enorme groei van de groep zzp’ers, zelfstandig ondernemers zonder personeel, die het gat tussen werknemer en werkgever vult, heeft bijgedragen aan een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een groei overigens die, ondanks de huidige economische problemen, gewoon doorgaat. Read the rest of this entry »

Wekelijkse Twitter Updates voor 2009-04-05
 • Aan het rondwandelen in Madurodam. Het lijkt zo klein, maar is nog een flinke wandeling. Maar waarom staat er niets moois uit Enschede? #
 • Conclusie van de wandeling: iedereen is erg bang voor woningbouw in het bos. Dat verklaart ook de grote opkomst. Discussie gaat verder… #
 • Mooi stukje midden in het bos. Alleen de beek mist hier nog. – http://mobypicture.com/?2vrw27 #
 • Ingang van het Stroinkbos… Mooi of Lelijk? – http://mobypicture.com/?zp3tga #
 • Op naar de wandeling door het Stroinkbos – http://mobypicture.com/?sjcj77 #
 • Vanochtend weer aan het werk na een late raadsvergadering. Ging over de recessie en de gevolgen voor Enschede; maar debat was erg mat. #
 • Roelof Bleker leidt de discussie over Ruimte en Wonen… – http://mobypicture.com/?8swr7g #
 • En dit is dan het VNG congres. Het is erg rustig… Iedereen aan de slag met de crisis? – http://mobypicture.com/?vcdczb #
 • En dit is dan het VNG congres. Het is erg rustig… Iedereen aan de slag met de crisis? – http://mobypicture.com/?5bvjks #
 • De lobby bij het VNG congres.. ‘De plek waar het allemaal gebeurt’ – http://mobypicture.com/?78j992 #
 • De lobby bij het VNG congres.. ‘De plek waar het allemaal gebeurt’ – http://mobypicture.com/?ixvilb #
 • Bezig met steun verwerven voor de motie Jeugdwerkloosheid. Zo direct naar het VNG congres in Utrecht; gaat over de economische crisis. #