Wekelijkse Twitter Updates voor 2009-07-05
  • Even 3 weken op twittervakantie. Na de politieke drukte van de laatste maanden, even wat rust. Ben over 2 weken weer online. #
  • VVD pleit voor het afblazen van het zwembad.Ook al wordt dan 3 ton weggegooid als compensatie voor de contracten. Onbegrijpelijk. #
  • SP pleit voor verhoging tarieven thuiszorg omdat de thuiszorginstellingen zeggen dat dat moet. Nog meer geld voor overhead en topsalarissen? #
  • Daarnaast spreekt de PvdA ook een veto uit op de verhoging van de parkeertarieven. En worden bezuinigingen op stadsdelen&onderhoud aangepast #
  • Bespreking kadernota begonnen. Pleidooi voor een supermoderne bieb op de stadscampus. Met financiele steun van rijk en provincie. #

Schriftelijke vragen over verloedering Wesselerbrinkpark

Vandaag samen met fractiegenoot Marlon Kronenburg schriftelijke vragen gesteld aan het College over de verloedering van het Wesselerbrinkpark, en vooral hoe dit aangepakt kan worden.

Hierbij de vragen:

Verloedering Wesselerbrinkpark

De afgelopen tijd ontvingen wij van verschillende bewoners van de Wesselerbrink berichten over de staat van het Wesselerbrinkpark. Er is sprake van achterstallig onderhoud, vandalisme, overlast van jongeren en drugshandel. De overlast lijkt toe te nemen.
Daarnaast ontving de stadsdeelcommissie Zuid op woensdag 17 juni een bezorgde mail van de Werkgroep Westkant Wesselerbrinkpark (WWW). De werkgroep geeft aan al vier jaar actief te zijn en tal van problemen alsmede ideeën voor verbetering te hebben aangekaart. Door achtereenvolgende wisseling van contactpersonen bij het stadsdeel hoorde de werkgroep niets terug. Men heeft langzamerhand de indruk dat met de ideeën niets is gedaan.
Bij een eigen inspectie van het Wesselerbrink hebben wij vastgesteld dat het park in verval lijkt te raken. Het maakt een rommelige en soms zelfs smoezelige indruk. Rotzooiende stelletjes in de bosjes maken een wandeling ongemakkelijk. Haperend onderhoud, vandalisme, drugshandel en rondhangende jongeren veroorzaken een gevoel van onveiligheid. De tegenstelling tot de pas aangelegde parkachtige stadsrandzone bij Het Brunink is groot.
Het Wesselerbrinkpark behoort tot de centrale voorzieningen in de Wesselerbrink. Mensen uit alle leeftijdscategorieën moeten er veilig kunnen wandelen, recreëren en genieten van een groene en schone omgeving.
Dit is aanleiding tot de volgende vragen.

1. Is het College op de hoogte van de huidige staat van het Wesselerbrinkpark? Wat vindt het hiervan?
2. Op 7 februari 2006 hebben bewoners van de Wesselerbrink ingesproken bij de Stadsdeelcommissie Zuid en een brief uitgereikt aan de stadsdeelcommissie. Hierin staan zes overlastgevende punten opgesomd. Kan het College aangeven hoe het staat met de aanpak van deze overlastgevende punten?
3. Tijdens de parkschouw op 1 december 2006 is een aantal ergernissen en knelpunten besproken en werden afspraken gemaakt over de aanpak ervan. Kunt u aangeven wat er met die afspraken is gebeurd?
4. De PvdA vindt het belangrijk dat bewonersgroepen zelf meepraten over de inrichting van hun wijk en buurt, zeker als zij daarbij ook zelf eigen inzet tonen. De Werkgroep Westkant Wesselerbrinkpark geeft aan teleurgesteld te zijn in de communicatie vanuit de gemeente over de aanpak van het Wesselerbrinkpark en het uitblijven van reactie op de praktische ideeën die de werkgroep hierbij had. Is het college zich bewust van deze gevoelens en is het bereid alsnog met de bewoners in overleg te treden over hun ideeën en voorstellen?
5. Wij hebben bij een wandeling door het Wesselerbrinkpark ook zelf geconstateerd dat het park aan het verloederen is door een combinatie van achterstallig onderhoud, vandalisme en rondhangende groepen. Is het College het met ons eens dat de (sociale) veiligheid van het Wesselerbrinkpark extra aandacht verdient? Zo ja, welke zijn de concrete plannen hiervoor?