Inderdaad… met de fiets!

Ik las op de weblog van student en CDA kandidaat Arjan Baan een interessante bijdrage over de onveiligheid van het fietspad langs de Hengelosestraat. Zowel het fietspad dat er slecht bij ligt, als het structureel lastig vallen van groepjes vrouwelijke studenten. Daarvan maakt Arjan – terecht- een punt. Read the rest of this entry »

Rondvraag in de Stedelijke Commissie – ZZP-ers die de stoerheid voorbij zijn

Vorige week presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers over de ontwikkeling van de economie en de forse inkomensdaling van de Nederlandse huishoudens.
Het CBS concludeert dat deze forse inkomensdaling vooral veroorzaakt wordt door lagere opbrengsten uit dividend en door inkomensverlies van zelfstandigen, in het bijzonder van zzp’ers. Tegelijkertijd zijn de afgelopen dagen in diverse kranten en weekbladen berichten geschreven over de forse toename van het aantal zzp’ers dat aangewezen is op de voedselbank. Daarin geven veel zzp-ers aan ‘de stoerheid voorbij te zijn’ en echt wanhopig te zijn in het bij elkaar schrapen van voldoende basisinkomsten.

Read the rest of this entry »