Ook Enschedese vraagtekens bij uitbreiding Zuivelhoeve

Afgelopen week verscheen in de krant het bericht dat de gemeenteraad van Hengelo in meerderheid akkoord is met uitbreiding van het bedrijf de Zuivelhoeve van 3.000m2 naar 6.000m2 op de bestaande locatie in Twekkelo. Omdat het hier een landschappelijk beschermd gebied betreft, deels op Hengeloos en deels op Enschedees grondgebied, heeft onze fractie hierover in de raadsvergadering van 25 januari vragen gesteld (zie de Nieuwsbrief 29 januari 2010). Read the rest of this entry »

Rondvraag: ‘Parkeeroverlast aan de Ypelobrink’

Tijdens een wijkspreekuur twee weken geleden, kwamen een aantal bewoners van de Ypelobrink met een aantal voorbeelden van overlast waar zij dagelijks mee te maken hebben. Met name twee ergernissen trokken mijn aandacht, omdat mijns inziens ook de gemeente/politie daarin een verantwoordelijkheid zou kunnen hebben. Read the rest of this entry »