Afvalscheiding niet gebaat bij lancering wildste plannen

Op maandag 7 maart werd in het randprogramma van de Stedelijke raadscommissie een presentatie gegeven over nieuw afvalbeleid voor de gemeente Enschede. De presentatie begon nog positief met de doelstelling dat de gemeente Enschede afval beter wil gaan scheiden door de huis-aan-huis-inzameling te versterken. Daarbij geldt een aantal uitgangspunten, zoals streven naar minder restafval en geen kostenverhoging voor de burger. Zeer relevante uitgangspunten, omdat in de vorige raadsperiode de invoering van diftar (gedifferentieerde tarieven, dus betalen naar aanbod) gestrand is op de flinke kostenstijging die dit systeem mee zou brengen voor gezinnen.

Ik ging er dan ook vanuit dat lessen geleerd zouden zijn uit de diftar-historie. Niets bleek minder waar. Wij krijgen als gemeenteraad een drietal varianten voorgelegd, van het minder frequent legen van de grijze minicontainer, het verminderen van het aantal afvalbrengpunten, tot het volledig afschaffen van de grijze minicontainer en het invoeren van ondergrondse brengvoorzieningen in de wijken. Vrij heftige plannen dus, die raadsbreed veel vragen en vraagtekens opriepen. Alleen de wijze van presenteren werd niet in twijfel getrokken – en dat snap ik dus niet. De uitgangspunten van een betere scheiding van afval zijn immers duidelijk. De urgentie is er, het is echt nodig dat meer afval gescheiden wordt en de hoeveelheid restafval fors vermindert. Dat kan, want zeker in vergelijking met omliggende gemeenten verdwijnt in Enschede nog te veel afval in de grijze container. Afval dat, met een klein beetje moeite, grotendeels gescheiden verzameld en gerecycled kan worden. Wij moeten dan ook niet weglopen voor maatregelen om de restafvalberg flink te verminderen. Uiteindelijk is dat ook van groot maatschappelijk belang. Maar organiseer dan wel eerst draagvlak onder je burgers en haal ideeën op bij mensen.

De manier van presenteren afgelopen maandag, waarbij ineens de wildste en meest vergaande ideeën werden gelanceerd, doet het tegendeel. Zo wek je weerstand op en zaai je verwarring. Dat blijkt ook wel uit de reacties. Ik voel er meer voor om het beleid gaandeweg op te bouwen. Begin met de eerste stappen, zoals het vernieuwen van afvalbrengpunt West, en het verder verbeteren van de inzameling van plastic en papier. Dan kijken we jaarlijks hoe ver we zijn en welke vervolgstappen we kunnen zetten. Dat de afvalscheiding de komende jaren verbeterd moet worden, staat vast. Maar laten we dat dan wel doen samen met de inwoners van onze stad, en niet door ze op voorhand tegen dit beleid in het harnas te jagen.