Schriftelijke vragen over horeca in de Wilhelminastraat
Sinds half juni ben ik bezig met de ontwikkeling van horeca aan de Wilhelminastraat in de binnenstad van Enschede, en de vergunningen die terecht of onterecht verleend zijn. Dit naar aanleiding van een email van bewoners, die er overlast van overvinden. Nadat ik al uitgezocht had dat er een hele historie achter zit, blijkt het juist de laatste maanden in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen. Er schijnt zelfs gewerkt te worden aan een nieuw bestemmingsplan.

Maar al met al levert het onderzoek naar ‘hoe het zit’ meer vragen dan antwoorden op. Ook tegenstrijdigheden met eerdere plannen en besluiten. Het is goed als ondernemerschap in de binnenstad bevorderd wordt, en het is prima als de horeca in deze moeilijke tijden ondersteund wordt. Maar wat als dit conflicteert met de belangen van mensen die er al tientallen jaren wonen?

Hoe zit het nu precies? Wat mag nu wel, en wat mag nu niet? En, als er dan gedoogd wordt, waarom is dit dan en wanneer wordt er (wel) tegen opgetreden. Dat is de reden dat ik schriftelijke vragen heb gesteld aan het College van B&W over deze situatie. Deze vragen zijn hier (110824.schrivra D. Bouwman horeca Wilhelminastraat) te downloaden.

Ondertussen wacht ik af op de antwoorden. Binnen 3 weken zal ik ze moeten krijgen.