Veiligheid in Zuid: mix van preventie en harde aanpak

In de Nieuwsbrief van 16 september schreef ik over de veiligheid in de Wesselerbrink. Ik meldde dat niet duidelijk was of het aantal incidenten wezenlijk is toegenomen ten opzichte van het verleden en dat wij hier binnenkort als stadsdeelcommissie meer over zouden horen. Dat gebeurde op dinsdag 18 oktober. De vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid stond deze avond voor een groot deel in het teken van de veiligheid in alle Zuidwijken. Bewoners uit de wijken waren daarbij uitgenodigd.

Read the rest of this entry »

Ruimtelijk en welstandbeleid: fractie doet voorstellen voor verbetering

De afgelopen jaren zijn wij als gemeenteraadsfractie herhaaldelijk geconfronteerd met ophef vanuit de samenleving over verleende bouwvergunningen, die als een aantasting van welstandsnormen worden ervaren. Vandaar een aantal voorstellen.

Read the rest of this entry »