Geen bezuiniging op subsidies ruimtelijke ordening

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2012-2015 op maandag 7 november heeft de gemeenteraad unaniem een door de coalitie opgesteld amendement aangenomen voor het in stand houden van subsidies op het gebied van ruimtelijke ordening. Zoals fractievoorzitter Laurens van Lier stelde in zijn betoog, vindt de PvdA het belangrijk dat geld beschikbaar is als maatschappelijke smeerolie. Zo kunnen relatief kleine bedragen een grote sociale en financiële meerwaarde hebben.

Read the rest of this entry »

Niet grootschalig bezuinigen op GGD Twente

Op maandag 31 oktober werden we in het randprogramma van de Stedelijke raadscommissie geïnformeerd over de GGD, de Gemeentelijke Gezondheids Dienst. Zoals veel gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Enschede hiervoor al jaren samenwerkingsverbanden afgesloten; op dit moment zelfs binnen de Regio Twente.

Read the rest of this entry »