Ouderenconferentie reden tot aandacht voor domotica en informele ondersteuning

Op donderdag 15 december organiseerde Alifa Welzijn Ouderen een ouderenconferentie. In buurthuis De Kei waren zo’n 100 mensen aanwezig: ouderen, vrijwilligers, medewerkers van zorginstellingen en gemeenteraadsleden. De conferentie vormde de afsluiting van het project Ouderenconsultatie, waarbij huisbezoeken werden afgelegd bij 75-plussers in de wijken Wesselerbrink en Velve-Lindenhof. Met hen werd gesproken over hun welzijn. De gesignaleerde problemen en mogelijke oplossingen kwamen tijdens de conferentie aan de orde.

Een conclusie van het project was dat het eigenlijk best goed gaat met de ouderen in Enschede en dat ze over het algemeen tevreden zijn. Toch was dat gelijkertijd ook een waarschuwing. Een deel van de bezochte ouderen wilde namelijk niet meedoen met het onderzoek, wat er ook op zou kunnen wijzen dat achter de tevredenheid in sommige gevallen eenzaamheid of (gezondheids-)problemen schuilgaan. Een aanwezige huisarts herkende dit in haar praktijk en waarschuwde om de faciliteiten niet alleen te richten op de ‘bekende’ kwetsbare wijken als Wesselerbrink en Velve-Lindenhof, maar ook op bijvoorbeeld Boswinkel en Pathmos. Gelukkig is het al beleid van de gemeente om in alle wijken een passend aanbod te hebben voor ouderen. Maar tussen gewenst beleid en de praktijk van vandaag zit natuurlijk vaak een verschil.

Tijdens workshops werd ingegaan op een drietal onderwerpen: veiligheid, informele ondersteuning en thuistechnologie. Uit deze workshops wil ik als raadslid twee punten in ieder geval meenemen.

Allereerst de mogelijkheden van thuistechnologie ofwel domotica. Dit is techniek in huis waardoor ouderen comfortabeler en veiliger zelfstandig kunnen blijven wonen. Wat mij opviel was het verschil met een aantal jaren geleden, toen over thuistechnologie nog werd gesproken als ware het science fiction. Nu vinden zelfs de grootste digibeten onder de ouderen thuistechnologie interessant en willen zij die best wel gaan gebruiken. Volgens mij is het moment gekomen om daadwerkelijk een aantal slagen te maken met thuistechnologie, en dit in ieder geval in de aanstaande Woonvisie en het nieuwe beleidsplan Wmo een prominente plek te geven. Dat gaan we dus doen!

Tweede punt dat ik meeneem is informele ondersteuning. Wat we er ook van vinden, en of we het nu leuk vinden of niet, onze samenleving verandert. Overheid en professionele organisaties trekken zich terug en burgers en vrijwilligersorganisaties nemen steeds meer taken over: het nieuwe naoberschap. De regering voert deze verandering in hoog tempo door, met name door gigantische bezuinigingen op professionele zorg en welzijn. In plaats van formele ondersteuning wordt informele ondersteuning steeds belangrijker of zelfs cruciaal. Uit de workshop is mij het ongemakkelijke gevoel bijgebleven dat we als gemeente aan de ene kant de formele ondersteuning fors helpen afbouwen en aan de andere kant de informele ondersteuning onvoldoende faciliteren.

Wanneer we, al dan niet gedwongen door het rijksbeleid, in moeten zetten op informele ondersteuning, is het essentieel om de gemeentelijke (zorg-)bureaucratie af te breken. We moeten in plaats daarvan veel meer mogelijk maken, veel dichter bij de mensen en met lagere (en minder) verantwoordelijkheid voor de uitvoerders. Minder planning en controle, meer bevoegdheid voor zorgmedewerkers op de werkvloer of vrijwilligers. Dit is een punt dat ik de komende maanden verder uit wil diepen en waar ik in 2012 zeker op terug zal komen.

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image