Langparkeren woonboulevard Schuttersveld aanpakken

Soms zit er verschil tussen een politieke discussie en de beleving van de praktijk. Zo werd maandag 23 januari in de gemeenteraad gedebatteerd over de woonboulevard Schuttersveld. Die zal nieuwe impulsen moeten krijgen, waarbij de huidige schaalgrootte leidend blijft en nieuwe ontwikkelingen niet mogen botsen met de belangen van ondernemers in de binnenstad. Goede uitgangspunten en prima verwoord door zowel wethouder Marijke van Hees als fractiewoordvoerder Nico Mol.

Toch bekroop mij dinsdagochtend het gevoel dat er best ook nog een andere oorzaak kan zijn voor de terugloop van het aantal bezoekers aan de woonboulevard. Een reden die niets te maken heeft met het gebrek aan mogelijkheden voor grootschalige detailhandel, zoals door de vastgoedeigenaren wordt betoogd. Ik had op mijn vrije ochtend ruim een uur uitgetrokken voor het zoeken naar een nieuwe kast. Daarvoor ging ik naar de woonboulevard, ook bekend als ‘het meubelplein’. Ondanks het over het algemeen vrij rustige tijdstip, bleek het daar een enorme drukte te zijn. Geruime tijd moest ik rondjes rijden om een vrij parkeerplekje te vinden. Bijna was ik vertrokken naar Westermaat in Hengelo – daar is immers altijd genoeg parkeerruimte – maar uiteindelijk wist ik toch een plekje te vinden.

De volle parkeerplaats betekende echter geen enorme drukte bij de winkels. In beide winkels die ik bezocht was tot mijn verbazing geen klant te zien. Navraag bij het personeel leerde dat bijna alle parkeerplaatsen overdag bezet worden door mensen die in de binnenstad werken of met de trein reizen. En inderdaad, teruglopend naar mijn auto zag ik een mijnheer met een plastic tasje vol boodschappen die hij bij de stationswinkel had gekocht. En zag ik een ambtenaar van de gemeente zijn auto parkeren om vervolgens naar het stadskantoor te lopen.

Ik heb best begrip voor treinreizigers of werknemer in de binnenstad die niet het volle pond willen betalen voor parkeren, maar ik vind ik dat het zo niet langer zo kan. Parkeerplaatsen die bijna allemaal gebruikt worden als ‘langparkeerplek’, terwijl klanten voor de omliggende winkels hun auto niet kwijt kunnen. Dit kost uiteindelijk ondernemers, en hun medewerkers, de kop, met nog meer leegstand tot gevolg.

Komend voorjaar wordt de parkeervisie Enschede besproken. Daarbij zullen keuzes gemaakt moeten worden over hoe we omgaan met het (betaald) parkeren binnen de singels. Maar eigenlijk hoop ik dat voor die tijd al actie ondernomen kan worden voor de woonboulevard. Ik zal daar in de eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum vragen over stellen. Verruiming van betaald parkeren naar de woonboulevard lijkt me geen goede oplossing, maar invoering van een blauwe zone met parkeerschijf is wellicht een redelijk alternatief. Dan jagen we potentiële klanten niet weg naar Westermaat in Hengelo, maar kunnen bezoekers van de woonboulevard gewoon hun auto kwijt om die te vullen met aankopen uit de verschillende winkels.

Impulsen geven voor nieuwbouw en verbouw eigen woningen

De laatste weken krijgt het thema woningbouw veel aandacht in het landelijk en lokale nieuws. Zo wordt de woningbouwopgave in de Eschmarke verlaagd, zit de woningmarkt steeds verder op slot en blijkt het voor met name starters steeds moeilijker een hypotheek te krijgen. Terwijl er tegelijkertijd wel een groot aanbod is van woningen, in alle soorten, maten en prijsklassen.

Waar de landelijk politiek het vooral heeft over het wel of niet beperken van de hypotheekrenteaftrek, heeft de gemeentepolitiek in de volle breedte te kampen met de gevolgen van de problemen op de huizenmarkt. Het grondbedrijf staat onder druk, met gevolgen voor de gemeentebegroting, de ruimtelijke ontwikkeling stagneert en we krijgen steeds vaker te maken met leegstand en alle daaruit voortkomende sociale problematiek. Wat dat betreft zijn het geen goede tijden om met woningbouw bezig te zijn, laat staan er uitspraken over te doen. Toch wordt daar in de binnenkort te bespreken Woonvisie wel heel nadrukkelijk om gevraagd. Read the rest of this entry »

Van Heekgarage: nieuwe inrit, verbinding met ziekenhuis en gladgestreken bult

Dinsdag 10 januari stond in het teken van aanpassingen aan de H.J. van Heek parkeerparkeergarage. ’s Middags was er een inloopbijeenkomst voor bewoners en betrokkenen, waar de plannen werden uitgelegd en verduidelijkt. ’s Avonds bespraken we de plannen in de stadsdeelcommissie Centrum. Simpel gezegd komt het er op neer dat er een derde inrit komt voor de parkeergarage, in het verlengde van de Kuipersdijk, en dat de parkeergarage via een tunnel rechtstreeks verbonden wordt met de entree van ziekenhuis MST. Een besluit dat al in december 2009 – unaniem – genomen is en waarvoor de gemeenteraad dit voorjaar een definitief budget beschikbaar zal moeten stellen. Read the rest of this entry »

Terloopse opmerkingen over Wmo zetten aan het denken.

Soms kan het gebeuren dat tijdens een presentatie in een randprogramma van de Stedelijke raadscommissie terloops een aantal politiek zeer interessante aankondigingen wordt gedaan. Zo ook op maandag 9 januari, toen een presentatie werd gegeven over de overheveling van de begeleiding van kwetsbare mensen van het rijk naar gemeenten. Hierbij gaat het om onder andere de begeleiding van dementerende ouderen, psychische patiënten en verstandelijk gehandicapte jongeren; begeleiding waarvoor gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zullen zijn. Een flinke operatie, waar veel geld en door de regering opgelegde bezuinigingen mee gemoeid zijn, en die dit jaar intensief voorbereid zal worden. Read the rest of this entry »