Op weg naar een veilig Enschede Zuid

Verrast was ik afgelopen week door de oproep van Burgerbelangen gemeenteraadslid Niels van den Berg in weekblad Huis aan Huis om nu in actie te komen voor de Enschedese Zuidwijken onder het motto: ‘Laat Zuid geen ghetto worden’. Hij roept op tot een plan van aanpak met bijvoorbeeld meer jongerenwerkers.

Laat ik voorop stellen dat ook de PvdA jeugdoverlast en onveiligheid in delen van de Zuidwijken herkent. Sterker nog, daar vragen wij al jarenlang aandacht voor. Zoals afgelopen jaar tijdens de algemene beschouwingen, en na de zomervakantie tijdens de eerste twee vergaderingen van de stadsdeelcommissie Zuid. De PvdA zette op 13 september de veiligheid van de Wesselerbrink op de politieke agenda, naar aanleiding van toenemende signalen van bewoners over onveiligheid in de wijk. Dit leidde ertoe dat de vergadering van de stadsdeelcommissie op 18 oktober grotendeels in het teken stond van veiligheid. Burgemeester Peter den Oudsten en politie clusterchef Al Chaib waren erbij, en veel aanwezige wijkbewoners kregen de kans hun zorgen en adviezen te delen. Ik schreef hierover al in de nieuwsbrief van 23 oktober.

De conclusie van de burgemeester en van de clusterchef was duidelijk: er zijn problemen, we onderkennen inmiddels ook dat die er zijn, en we gaan hard aan de slag om de veiligheid te verbeteren. Toegezegd werd dat de politiebezetting op orde zou worden gebracht, hetgeen inmiddels is gebeurd. Veel bewoners die bij deze vergadering aanwezig waren, zeiden blij te zijn met de beoogde aanpak van burgemeester en clusterchef. Een goede mix van preventieve maatregelen en een harde aanpak waar die noodzakelijk is.

Inmiddels zijn de afgelopen maanden flinke stappen gezet. Fractiegenoot George Hanna heeft op woensdag 8 februari een avond mee mogen lopen met de wijkagent en zelf kunnen ervaren dat het resultaten oplevert. Ook de ondernemers in Winkelcentrum Zuid geven aan dat het de laatste tijd best goed gaat in de Wesselerbrink.

Tijdens de stadsdeelcommissie op 13 september vorig jaar meldde fractievoorzitter André Le Loux van Burgerbelangen dat de gemeente de overlast niet kan oplossen, dat daarvoor de politie is. Bovendien had Burgerbelangen helemaal geen signalen gekregen dat overlast en onveiligheid erger geworden waren.

Hoe snel kan een opvatting draaien. Want nu, ruim een half jaar later, ineens roepen dat snel actie ondernomen moet worden omdat Zuid anders een ghetto zal worden, komt een beetje gefrustreerd over. Niet alleen is het mosterd na de maaltijd, het doet ook afbreuk aan alle maatregelen die de afgelopen tijd door politie en gemeente zijn genomen. Daarom roep ik Niels en zijn fractie op zich aan te sluiten bij onze aanpak: steunen van de in gang gezette acties, veel luisteren naar bewoners en zorgverleners in de wijken, en alles kritisch en constructief blijven volgen. Hoewel we er nog lang niet zijn en we scherp moeten blijven op signalen van bewoners, zijn de eerste stappen naar een veilig Enschede Zuid wel degelijk gezet.