Beleidsplan Wmo: complimenten en kanttekeningen

Op maandag 21 mei vond in de Stedelijke raadscommissie de behandeling plaats van het nieuwe beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de periode 2013-2016. Er is de afgelopen maanden door ambtenaren, gemeenteraad en adviesorganen hard aan dit plan gewerkt. Het resultaat mag er zijn. Het plan is stevig, zit qua opbouw logisch en helder in elkaar, en is bijna volledig in lijn met de programmapunten uit ons verkiezingsprogramma. Read the rest of this entry »

Uitgangspunten Visie Meedoen naar Vermogen vastgesteld

Op dinsdag 8 mei werd in de gemeenteraad gestemd over de Visie Meedoen naar Vermogen. Een visie waarmee we de algemene uitgangspunten vaststellen van de drie zogenoemde decentralisaties vanuit het rijk naar de gemeenten (AWBZ, Wet Werken naar Vermogen en Jeugdzorg). Uitgangspunten die niet alleen van toepassing zijn op de afzonderlijke onderwerpen, maar ook op de samenhang daartussen. Op deze manier kan de gemeente bijvoorbeeld de onderwerpen ‘jeugdzorg’ en ‘arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking’ meer in samenhang organiseren. Dat scheelt niet alleen budget en professionals die zich daarmee bezig moeten houden, maar ook voor de persoon om wie het gaat is het veel effectiever en prettiger. Over de uitgangspunten zelf schreef ik al in de nieuwsbrief van 2 maart. Nadat het college het oorspronkelijke voorstel had aangepast aan de opmerkingen van onze fractie, konden we ons vinden in de uitgangspunten van de visie. En met ons nagenoeg de gehele gemeenteraad. Read the rest of this entry »