Gemeenteraad akkoord; na zomer start herstructurering Bijvank

Maandag 25 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de laatste onderdelen voor de herstructurering van Het Bijvank: het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Op 12 juni was in de stadsdeelcommissie Zuid al uitgebreid gesproken over de afronding van dit herstructureringsplan. Toen waren nog wat open einden overgebleven, waaronder de verkeerssituatie op de nieuwe Piksenbrink. Bewoners maakten zich zorgen over (forse) geluidsoverlast op de nieuwe weg, o.a. door optrekken en remmen bij verkeersdrempels. Wethouder Ed Wallinga beloofde daarover met een memo te komen.  Read the rest of this entry »