Verkeersoverlast Rietmolenstraat (2)

Uit gesprekken met vrachtwagenchauffeurs was mij gebleken dat het omdraaien van het eenrichtingsverkeer in de Rietmolenstraat een belangrijk verbeterpunt zou kunnen zijn. Dan hoeft een chauffeur geen ‘blinde’ bocht achteruit meer te maken – wat de veiligheid verbetert – en is de draai bij het kruispunt met de Brinkstraat ook makkelijker te maken. Reden voor mij om op dinsdag 18 september vragen te stellen in de stadsdeelcommissie Centrum.

De antwoorden van stadsdeelwethouder Marijke van Hees waren helder en duidelijk. De politie heeft bekeuringen uitgedeeld omdat auto’s in de verkeerde richting reden, maar veel geholpen heeft het niet. En ja, er is schade aan borden en paaltjes. Maar gelukkig vallen de kosten hiervan mee. Wel zullen kleine aanpassingen worden gedaan aan de bebording, om daarmee beschadigingen in de toekomst te voorkomen.

De belangrijkste toezegging was dat het omdraaien van het eenrichtingsverkeer, en daarmee het voorkomen van het onoverzichtelijke blinde bochtje achteruit, snel en serieus zal worden onderzocht. Omdraaien van de rijrichting heeft namelijk ook invloed op omliggende straten en dat moet goed worden uitgezocht, uitgerekend en bovenal overlegd met de wijkraad. Afgesproken is dat eind dit jaar het plan af moet zijn.

Ik ben heel benieuwd, maar heb er vertrouwen in dat een verkeersoplossing gevonden kan worden waar gemeente, vrachtwagenchauffeurs en omwonenden zich in kunnen vinden.

Verkeersoverlast Rietmolenstraat

Soms neem je besluiten waarbij de feiten allemaal kloppen, maar waarbij je intuïtief voelt dat het toch niet helemaal goed zit. Een voorbeeld daarvan is de verkeersoverlast in de Rietmolenstraat. Dat onderwerp kwam afgelopen voorjaar aan de orde in de stadsdeelcommissie Centrum bij de behandeling van een nieuw bestemmingsplan voor de winkel van Action die daar is gevestigd.  Read the rest of this entry »