Welstandsbeleid: waken over het gezicht van de stad

Het afgelopen anderhalf jaar hebben wij meerdere malen in de gemeenteraad gesproken over het welstandsbeleid en de welstandscommissie. Ook in de Nieuwsbrief heb ik daarover geschreven. Maandag 8 oktober werd deze gedachtewisseling afgerond met de bespreking van de discussienota “Kwaliteit voor Enschede” in de Stedelijke raadscommissie.
Read the rest of this entry »

Verhoging leges en de definitie van lastenverhoging

Door afname van het aantal vergunningen (voornamelijk veroorzaakt door de economische crisis) zijn forse tekorten ontstaan bij de gemeentelijke afdeling Vergunningen. Deze afdeling is financieel een gesloten vat: de kosten van vergunningverlening worden gefinancierd door de leges. Er moet dus bezuinigd worden op Vergunningen. Over dit bezuinigingsvoorstel werd maandag 1 oktober gediscussieerd in Stedelijke raadscommissie.

Read the rest of this entry »

Schriftelijke vragen over uitbreiding Zuivelhoeve

Al geruime tijd zijn plannen in voorbereiding voor uitbreiding van het bedrijfsgebouw van toetjesfabrikant de Zuivelhoeve in het Hengelose deel van Twekkelo, in landschappelijk waardevol gebied. Het bedrijf wil op de huidige locatie uitbreiden en niet nieuwbouwen op het nabijgelegen industrieterrein, omdat “de uitstraling van het landelijke onze toetjes doet verkopen”. Het betreft een substantiële uitbreiding, meer dan een verdubbeling van de huidige grootte. De nieuwbouw zal enigszins aan het oog worden onttrokken door de aanplant van bomen, maar is niettemin een ernstige ingreep in het gebied. Gevreesd wordt dat door toename van (vracht)verkeer omliggende buitenwegen, ook op Enschedees grondgebied, zwaarder belast zullen worden.

Read the rest of this entry »

Welstandsbeleid: waken over het gezicht van de stad

Het afgelopen anderhalf jaar hebben wij meerdere malen in de gemeenteraad gesproken over het welstandsbeleid en de welstandscommissie. Ook in de Nieuwsbrief heb ik daarover geschreven. Maandag 8 oktober werd deze gedachtewisseling afgerond met de bespreking van de discussienota “Kwaliteit voor Enschede” in de Stedelijke raadscommissie.

De discussienota verdient een compliment omdat die goed en logisch in elkaar zit, en bovenal goed aansluit bij de discussiepunten die leven in de stad. Zo beveelt het College aan om aanvullende beeldregie toe te passen voor met name het centrumgebied en de invalswegen; oftewel gebieden die ‘van stedelijk belang’ zijn. Daarbij wordt gekeken naar criteria zoals (inter-)nationaal bekende (landschaps-)architectuur, essentiële onderdelen in de stedenbouwkundige structuur of de cultuurhistorie van Enschede, en de drukke plekken in de stad. Ik denk dat dit goede criteria zijn om aandachtsgebieden vast te stellen voor ruimtelijke kwaliteit.
Read the rest of this entry »

Verhoging leges en de definitie van lastenverhoging

Door afname van het aantal vergunningen (voornamelijk veroorzaakt door de economische crisis) zijn forse tekorten ontstaan bij de gemeentelijke afdeling Vergunningen. Deze afdeling is financieel een gesloten vat: de kosten van vergunningverlening worden gefinancierd door de leges. Er moet dus bezuinigd worden op Vergunningen. Over dit bezuinigingsvoorstel werd maandag 1 oktober gediscussieerd in Stedelijke raadscommissie.

De belangrijkste bezuiniging betreft de apparaatskosten (personeelskosten). Inmiddels is al 25% van de oorspronkelijke capaciteit van 40 fte geschrapt en alle externe inhuur is stopgezet. Daarnaast wordt verwacht nog een miljoen te kunnen besparen door extra efficiencymaatregelen en een andere methodiek voor advieskosten.

Read the rest of this entry »

Ontwikkelingen in de zorg: er komt veel op de gemeente af

In de eerste week van de vakantie werden wij negatief verrast door een zomerbrief van het College van B&W. Die ging over onder andere de landelijke ontwikkelingen in de zorg en over het scheiden van Wonen en Zorg. Ontwikkelingen die dreigend op ons af komen. Logisch dat het College zijn zorgen per brief met de gemeenteraad deelt. Zorgwekkend was echter dat geen concrete maatregelen genoemd werden. Ik schreef hier al over in de Nieuwsbrief van 20 augustus.

Op maandag 1 oktober werd de brief, op verzoek van de PvdA, behandeld in de Stedelijke raadscommissie. Dat gaf ons gelegenheid te vragen hoe het College denkt de maatregelen op te pakken.

Read the rest of this entry »