Mantelzorg: tandje erbij graag

Tijdens de bespreking van het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in mei van dit jaar heb ik namens de PvdA opmerkingen gemaakt over de toen nog vage plannen voor mantelzorgondersteuning. Weliswaar werd in het beleidsplan uitgebreid aandacht besteed aan het belang van aandacht voor mantelzorg, maar ‘hoe’ werd niet erg concreet gemaakt. Daarom wilden we duidelijk hebben wanneer die concrete plannen er zouden komen. Wethouder Ed Wallinga zegde toe dat wij direct na de zomer over de plannen zouden worden geïnformeerd, waarbij ook het gezamenlijk advies van de Senioren- en Gehandicaptenraad meegenomen zou worden. Dat is gebeurd.

Mantelzorg is al een paar jaar een taai onderwerp voor vrijwel de gehele gemeenteraad. Daarom wilden CDA raadslid Margriet Visser en ondergetekende nog voor de behandeling van de begroting, volgende week, het actieplan Mantelzorgondersteuning in de Stedelijke raadscommissie bespreken. Maandag 5 november stond het op de agenda. Het werd een moeizame discussie die uiteindelijk als een nachtkaars uit ging. De uitkomst was onbevredigend.

Read the rest of this entry »

Partijcongres over regeerakkoord was bijzondere dag

Op zaterdag 3 november reisde ik als congresafgevaardigde van de PvdA-afdeling Enschede af naar de Brabanthallen in Den Bosch, waar het PvdA congres plaatsvond met de stemming over deelname aan het regeerakkoord. Uit de goed bezochte ledenbijeenkomst op vrijdag 2 november in Forum had ik voldoende munitie mee gekregen om namens onze afdeling standpunten duidelijk te kunnen maken. Zo waren er veel opmerkingen over het maatschappelijk draagvlak van het regeerakkoord, lastenverzwaringen in het algemeen en met name de forse veranderingen en bezuinigingen in de zorg.
Read the rest of this entry »