Antwoorden wethouder roepen vragen op over bezuinigingsplannen zorginstellingen

Vorige week schreef ik in deze Nieuwsbrief over de hartenkreet van wethouder Patrick Welman die donkere wolken schetste voor de zorg en de huishoudelijke hulp in Enschede. De wethouder van Werk en Inkomen had in de krant laten optekenen dat driekwart van de huishoudelijke hulp zal verdwijnen en veel mensen hun baan per 1 januari 2014 kwijt zullen raken. Opmerkelijke uitspraken, die bovendien anders zijn dan de officiële mededelingen die het College enkele dagen daarvoor aan de gemeenteraad had gestuurd. Voor mij was het aanleiding in het vragenuurtje van de gemeenteraad op maandag 17 december aan de wethouder te vragen waarop hij zijn uitspraken baseerde en wat nu precies de visie van het College is op de toekomst van de huishoudelijke hulp in Enschede. Werkers en cliënten in de zorg zijn meer dan ooit gebaat bij duidelijkheid. Read the rest of this entry »

Werkers en cliënten in zorg niet gebaat bij donkere wolken, wel bij duidelijkheid

Sinds de presentatie van het regeerakkoord van VVD en PvdA is het onrustig in de zorg. Terecht dat het College, bij monde van zorgwethouder Ed Wallinga, eind november aan de bel trok met de waarschuwing dat de voorgenomen bezuinigingen dramatisch zijn voor Enschede. Terecht ook dat Enschede samen met 32 andere grote gemeenten pleit voor heroverweging van de bezuinigingen.

In dagblad Tubantia schetste wethouder Patrick Welman op donderdag 13 december donkere wolken voor de toekomst van de thuiszorg. De gigantische bezuinigingen op huishoudelijke zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging en op het budget voor tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten zullen leiden tot dramatische gevolgen: duizenden mensen, vaak (al dan niet alleenstaande) moeders, die hun werk verliezen en mensen die voor hulp en verzorging moeten aankloppen bij familie, vrienden of buren. De wethouder stelt dat hulpbehoevende mensen die nu nog recht hebben op huishoudelijke hulp straks driekwart zelf moeten betalen. Bovendien zouden de medewerkers op 1 januari 2014 hun baan kwijtraken. Read the rest of this entry »

Nieuwe impulsen voor de Bothoven

Dinsdag 11 december had de vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum een zeer gevarieerde agenda. Die bevatte onder meer de presentatie van een koersdocument voor de wijkprogramma’s binnen het stadsdeel Centrum, waarschuwingen van bewoners uit de Bothoven voor toenemende onveiligheid in hun buurt en een technische vaststelling van de grondexploitatie van het Muziekkwartier.

Read the rest of this entry »

Beleid ruimtelijke kwaliteit van de stad toekomstbestendig

Vorige week schreef ik al in de Nieuwsbrief dat de PvdA in principe akkoord kon gaan met het raadsvoorstel Kwaliteit voor Enschede over het ruimtelijk en welstandsbeleid van de gemeente. Wel zouden wij aandacht vragen voor oude bestemmingsplannen bij nieuw welstandsbeleid en daarover een motie indienen.

Deze motie inzicht in ruimte bij huidige bestemmingsplannen werd maandag 10 december uiteindelijk unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Een amendement van GroenLinks om een evaluatie in te voeren naar de effecten en resultaten van het nieuwe welstandsbeleid kon op onze steun rekenen. Ook dit amendement werd met brede steun aangenomen.

Daarmee is wat ons betreft het raadsvoorstel volledig en toekomstbestendig. We zien uit naar de eerste resultaten en effecten op de ruimtelijke kwaliteit van onze stad.

Aandacht voor oude bestemmingsplannen bij nieuw welstandsbeleid

Het afgelopen anderhalf jaar is in de gemeenteraad meerdere keren gesproken over het ruimtelijk en welstandsbeleid van de gemeente. In de Nieuwsbrief schreef ik hier al eerder over, de laatste keer op 12 oktober over de inbreng van de PvdA fractie bij de discussienota “Kwaliteit voor Enschede” in de Stedelijke raadscommissie.
Read the rest of this entry »