Werkers en cliënten in zorg niet gebaat bij donkere wolken, wel bij duidelijkheid

Sinds de presentatie van het regeerakkoord van VVD en PvdA is het onrustig in de zorg. Terecht dat het College, bij monde van zorgwethouder Ed Wallinga, eind november aan de bel trok met de waarschuwing dat de voorgenomen bezuinigingen dramatisch zijn voor Enschede. Terecht ook dat Enschede samen met 32 andere grote gemeenten pleit voor heroverweging van de bezuinigingen.

In dagblad Tubantia schetste wethouder Patrick Welman op donderdag 13 december donkere wolken voor de toekomst van de thuiszorg. De gigantische bezuinigingen op huishoudelijke zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging en op het budget voor tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten zullen leiden tot dramatische gevolgen: duizenden mensen, vaak (al dan niet alleenstaande) moeders, die hun werk verliezen en mensen die voor hulp en verzorging moeten aankloppen bij familie, vrienden of buren. De wethouder stelt dat hulpbehoevende mensen die nu nog recht hebben op huishoudelijke hulp straks driekwart zelf moeten betalen. Bovendien zouden de medewerkers op 1 januari 2014 hun baan kwijtraken.

De hartenkreet van de wethouder in de krant is opmerkelijk. In het landelijk coalitieakkoord wordt weliswaar drastisch bezuinigd op de (thuis)zorg, maar voorop staat dat basiszorg gegarandeerd blijft. Het geluid van de wethouder lijkt daarnaast veel op het geluid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Misschien is het ook wel een beetje politiek ingegeven. En tenslotte: niet Patrick Welman is verantwoordelijk wethouder Zorg, maar Ed Wallinga – en die liet zich hierover eerder al in niet mis te verstane woorden uit.

De berichten over dreigende bezuinigingen en ontslaggolven zorgen voor veel onrust en onzekerheid bij zowel mensen die in de zorg werken, als bij cliënten. Ik heb de afgelopen tijd meerdere gesprekken gehad met cliënten die bang zijn hun trouwe thuishulp volgend jaar te moeten missen door bezuinigingen. Ook sprak ik met thuishulpen die ’s nachts wakker liggen en zich zorgen te maken over het werk dat zij, soms al tientallen jaren, met veel plezier en voldoening doen. Veel thuishulpen doen meer dan alleen schoonmaken of persoonlijke verzorging. Zij vormen ook aanspraak, sociale controle en een hart onder de riem, en hebben daarmee een sociale taak. En dat voor een uurvergoeding die zacht gezegd erg bescheiden is.

Wat mij betreft, is het een brug te ver om nu al de conclusie te trekken dat driekwart van de huishoudelijke hulp wordt geschrapt en dat alle thuiszorgen hun baan per 1 januari 2014 kwijt raken. Per slot van rekening staat in het regeerakkoord zelfs letterlijk dat de huidige huishoudelijke hulp vervangen wordt door een maatwerkvoorziening voor diegenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. Concreet geldt dat voor 80% van de Enschedeërs die gebruik maken van huishoudelijke hulp.

Bovendien worden momenteel in Enschede experimenten en pilots uitgevoerd om huishoudelijk hulp te combineren met andere vormen van zorg en begeleiding. Uit pilots door zorginstellingen elders in het land blijkt dat dergelijke combinaties niet alleen goedkoper zijn, maar ook veel beter aansluiten bij de wensen en behoeften van degene die zorg of hulp nodig heeft.

Voor mij is dit reden maandag 17 december vragen te stellen in de gemeenteraad. Ik wil weten waarop wethouder Patrick Welman zijn opmerkingen dat driekwart van de huishoudelijke hulp verdwijnt en veel mensen hun baan per 1 januari 2014 kwijt raken, baseert. Daarnaast wil ik weten wat de visie van het College is op de toekomst van de huishoudelijke hulp in Enschede. Werkers en cliënten in de zorg zijn meer gebaat bij duidelijkheid dan bij donkere wolken.

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image