Antwoorden wethouder roepen vragen op over bezuinigingsplannen zorginstellingen

Vorige week schreef ik in deze Nieuwsbrief over de hartenkreet van wethouder Patrick Welman die donkere wolken schetste voor de zorg en de huishoudelijke hulp in Enschede. De wethouder van Werk en Inkomen had in de krant laten optekenen dat driekwart van de huishoudelijke hulp zal verdwijnen en veel mensen hun baan per 1 januari 2014 kwijt zullen raken. Opmerkelijke uitspraken, die bovendien anders zijn dan de officiële mededelingen die het College enkele dagen daarvoor aan de gemeenteraad had gestuurd. Voor mij was het aanleiding in het vragenuurtje van de gemeenteraad op maandag 17 december aan de wethouder te vragen waarop hij zijn uitspraken baseerde en wat nu precies de visie van het College is op de toekomst van de huishoudelijke hulp in Enschede. Werkers en cliënten in de zorg zijn meer dan ooit gebaat bij duidelijkheid.

In zijn antwoorden gaf wethouder Welman aan dat hij de afgelopen tijd van een aantal zorginstellingen zeer verontrustende berichten heeft gehoord. Deze instellingen hebben de nu nog algemene plannen uit het regeerakkoord vertaald in concrete gevolgen voor hun organisatie. Daaruit hebben zij geconcludeerd dat ze in hun bedrijfsvoering moeten bijsturen, bijvoorbeeld door mensen te ontslaan. Dat signaal heeft de wethouder willen afgeven. In de eerste helft van 2013 zal het kabinet bekend maken hoe de toekomstige hoofdlijnen van zorg en ondersteuning eruit zullen zien. Op basis daarvan zal ook in Enschede een visie op de huishoudelijke hulp worden opgesteld. Die zal uitgebreid worden besproken met bewoners, betrokkenen en gemeenteraad.

Aan de ene kant ben ik blij met de eerlijke antwoorden van de wethouder, die zich vanuit zijn verantwoordelijkheid voor werk en inkomen grote zorgen maakt over de arbeidsmarkt in de zorg. Maar aan de andere kant ben ik geschrokken dat zorginstellingen al zo ver zijn met hun bezuinigingsplannen. Vooral omdat de regeringsplannen nog niet zijn uitgewerkt en er nog allerlei mogelijkheden zijn om nieuwe plannen te ontwikkelen waarbij mensen in de zorg kunnen blijven werken. Per slot van rekening zal de vraag naar zorg, zelfs na bezuinigingen, blijven stijgen.

Ik krijg de indruk dat een aantal zorginstellingen hun nu al slechte bedrijfsvoering op het bordje probeert te schuiven van de overheid en de donkere wolken gebruikt om te snijden in het personeelsbestand. Dat is absoluut onwenselijk en bovendien oneerlijk tegenover de mensen die vaak al jarenlang tegen een laag inkomen belangrijk en zwaar werk doen. Ik roep de wethouder daarom op om de komende tijd ook in gesprek te gaan met de ondernemingsraden van de zorginstellingen, met de cliëntenraden en met de vertegenwoordigers van de vakbonden. Ik denk dat daar andere geluiden en ideeën uit naar voren komen, die ook interessant en relevant zijn voor de arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg. In de gemeenteraad heb ik gevraagd of de wethouder deze handschoen op wil pakken, maar hij bleef het directe antwoord schuldig. Ik hoop dat hij na een nachtje slapen toch tot actie over is gegaan.

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image