Verwarrende berichten over bezuinigingen zorg voor gemeente

Miljoenenkortingen voor Enschede. Overheidsbezuinigingen die ingrijpende gevolgen hebben voor onze stad. 12 Miljoen euro minder voor huishoudelijke hulpen en ruim 15 miljoen euro minder voor AWBZ-voorzieningen en de Jeugdzorg. En dan wordt ook nog gekort op het budget voor participatie. Zo schrijft dagblad Tubantia vandaag op de voorpagina en zo staat het uitgebreid beschreven in de brief die de gemeenteraad deze week heeft ontvangen. We hoeven er inderdaad niet om heen te draaien: dergelijke bezuinigingen zullen heftig en pijnlijk zijn. Ik begrijp dat in tijden van grote economische krimp en financiële achteruitgang ook de zorguitgaven mee moeten krimpen, omdat de vraag naar zorg ieder jaar zo hard stijgt dat jaarlijks een paar miljard bij moet worden geplust. Dat houden we natuurlijk niet eeuwig vol, dus moet er wel iets gebeuren.

De PvdA heeft in haar landelijk verkiezingsprogramma geschreven dat de gemeenten geheel verantwoordelijk zullen worden voor langdurige zorg en ondersteuning, gecombineerd met een uitbreiding van het aantal wijkverpleegkundigen, dat een coördinerende rol krijgt in de zorg dicht bij mensen. Gemeenten mogen vervolgens zelf bepalen hoe ze dit organiseren en hoe zorg kan worden aangepast aan de lokale situatie en behoefte. Eerlijk is eerlijk, ook in het verkiezingsprogramma van de PvdA wordt gekort: bij de persoonlijke verzorging 10% en bij de begeleiding 20%. Daarnaast betekent het scheiden van wonen en zorg dat in de toekomst meer mensen gebruik moeten maken van zorg in hun eigen (aanleun)woning, in plaats van een automatisch recht op een all inclusive verzorgings- of verpleeghuisplek. Ik vind daar iets voor te zeggen.

Waar is het dan toch bij misgegaan tijdens de formatie van het kabinet? Waar komt de afschaffing van de huishoudelijke hulp vandaan, zoals VVD, ChristenUnie en D66 in hun landelijke verkiezingsprogramma hebben staan, en vooral: hoe wordt dit straks daadwerkelijk opgepakt? Als er, zoals in het regeerakkoord staat, nog wel compensatie blijft voor mensen met een minimum inkomen, dan blijft 80% van de Enschedese ouderen er nog gewoon voor in aanmerking komen. Hetzelfde geldt voor de persoonlijke verzorging en begeleiding die, juist door door het combineren van werkzaamheden, best goedkoper uitgevoerd zou kunnen worden – niet qua salariskosten voor de medewerkers in de zorg, maar wel qua overhead, administratie en vastgoed van de huidige organisaties.

Ik snap daarom niet goed waar de bedragen in de krant en de brief precies vandaan komen. In het meegezonden spoorboekje staat nota bene dat pas in maart (en misschien nog wel later) de precieze plannen en uitwerkingen bekend worden gemaakt. Of weet het College meer dan wij? In ieder geval lijkt het mij verstandig om snel de juiste bedragen boven tafel te hebben en vooral goed te bedenken wat wij als gemeente belangrijk vinden voor de zorg. Want 15 miljoen euro minder voor zorg betekent dat er nog steeds 45 miljoen euro over blijft voor zorg in de gemeente. Geld dat niet meer door zorgkantoor Menzis rechtstreeks aan instellingen wordt overgeboekt, maar waar de gemeente opnieuw de verdeling voor mag en moet gaan bepalen. Een miljoenenbedrag waar veel zorg mee geleverd kan worden, mantelzorgers ondersteund en cliënten geholpen kunnen worden.

Volgens mij is dit de politieke discussie die wij dit jaar moeten gaan voeren met elkaar. Met elkaar, maar zeker ook met zorgorganisaties, medewerkers en cliënten. Intussen hopen we dat het kabinet zich ook bewust wordt van de gevolgen en de voorgenomen bezuinigingen in maart in ieder geval iets weet te verzachten.