Vraagtekens bij wijziging voorrangsregeling oversteek Boulevard

Recentelijk is de voorrangssituatie voor fietsers en voetgangers bij de oversteek van de Boulevard voor het Casino gewijzigd. Fietsers en voetgangers moeten op deze veelgebruikte aanloop- en fietsroute naar de binnenstad nu voorrang verlenen aan het auto- en busverkeer. Dit heeft de afgelopen week tot verscheidene reacties geleid van mensen die vinden dat de situatie ter plekke onveiliger is geworden. Reden voor mij om er op dinsdag 5 maart in de stadsdeelcommissie Centrum vragen over te stellen. Ik heb gevraagd naar de reden van deze wijziging, of er voldoende contact over is geweest met belanghebbenden en in hoeverre die past in de ambitie van fiets- en voetgangersvriendelijkheid die de gemeenteraad heeft voor dit gebied.

De antwoorden van wethouder Marijke van Hees waren eerlijk en duidelijk. Reden van de wijziging is vanuit verkeerskundig oogpunt dat door de werkzaamheden op de Beltstraat het autoverkeer drastisch is afgenomen en de voorrangssituatie nu gewijzigd kon worden. Bovendien gebeurde dit op verzoek van busmaatschappij Connexxion die er prijs op stelde dat busverkeer voorrang zou krijgen boven fietsers en voetgangers.

Desondanks, zo gaf ook de wethouder toe, is het daarmee nog niet logisch om de voorrangssituatie te wijzigen. Verminderd autoverkeer hoeft namelijk niet automatisch te leiden tot voorrang van auto’s. Sterker nog, veiligheid van voetgangers en fietsers is ook een belangrijk punt. Die blijken zich echter niet bewust van de gewijzigde situatie. Er hebben zich al gevaarlijke situaties voorgedaan en zelfs het waarschuwingsbord is niet duidelijk weergegeven. Bovendien zal straks, wanneer het vernieuwde ziekenhuis opengaat, waarschijnlijk het hele gebied weer autoluw en voetgangersvriendelijk gemaakt worden. Alle reden dus om de beslissing te heroverwegen en in ieder geval op korte termijn maatregelen te nemen ter verduidelijking van de verkeerssituatie. Het onderwerp wordt in de eerstvolgende vergadering van het college van B&W besproken.

Ik ben blij met de doortastende aanpak en het serieus nemen van de geluiden vanuit politiek en bewoners. Ik hoop dat spoedig, op een verantwoorde manier, de voorrangssituatie weer kan worden hersteld, zodat die past bij het verkeersbeleid van de gemeenteraad en de toekomstplannen van het gebied rond het ziekenhuis.

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image