Resultaten project Van Opvang naar Wonen onder de maat

Maandag 8 april stond in de vergadering van de Stedelijke raadscommissie de evaluatie van het project Van Opvang naar Wonen op de agenda. Dit project is door de gemeente in 2009 gestart om knelpunten in de opvang van en zorg voor dak- en thuislozen in Enschede op te lossen. Het ontbrak toen aan voldoende geschikte (geclusterde) woonruimte voor deze doelgroep. Overigens was het niet alleen de gemeente zelf, maar ook woningcorporatie Domijn die voor deze opgave flink haar (financiële) nek heeft uitgestoken. Die ambitie van de woningcorporatie verdient waardering.

Ondanks de ambities en goede intenties zijn de conclusies van de evaluatie helaas glashard. De doelstellingen zijn namelijk niet gehaald. Er is besloten tot realisatie van twee locaties in Enschede Zuid, aan de Vlierstraat en aan de Zenderenbink. Alle andere locaties, in andere stadsdelen, zijn (nog) niet gepland, laat staan gerealiseerd.

Als PvdA fractie kunnen we dan ook niet anders dan ontevreden zijn over de uitkomsten van de evaluatie. Als blijkt dat uiteindelijk slechts twee locaties (vooralsnog) gerealiseerd zijn, en dan ook nog eens in één wijk van Enschede, dan is dat ver onder de maat. Zeker omdat de woningcorporatie – vanuit haar doelstellingen en toen nog met voldoende financiële middelen – wel degelijk haar nek wilde uitsteken. Geld dat bovendien nu op is.

De behoefte aan regie op wonen voor deze kwetsbare doelgroepen neemt inmiddels alleen maar toe. Maatschappelijke opvangplekken stromen vol. Riskanter is nog dat huisjesmelkers slecht verhuurbare huizen in woonwijken voor deze mensen beschikbaar stellen, zonder enige vorm van controle of toezicht.

Zelfs in het debat in de raadscommissie bleek dat maatschappelijke opvangvoorzieningen en woonlocaties willekeurig door elkaar worden gebruikt. Er is toch echt een verschil tussen een maatschappelijke opvangvoorziening midden in het centrum of een geclusterde woonvoorziening voor oudere ex-alcoholisten op een rustige plek aan de rand van een woonwijk. In de publieke opinie wordt die spraakverwarring alleen maar groter, ook in de communicatie naar de bewoners toe.

Ik heb daarom het college dringend verzocht tot één samenvattende en door de gemeenteraad vast te stellen nota te komen, waarin geleerd wordt van de fouten en toekomstige discussie voorkomen kan worden. Wethouder Ed Wallinga kon dit verzoek gelukkig positief beantwoorden en beloofde met een raadsvoorstel te komen. Hopelijk kan daarmee de doelstelling om van opvang tot wonen te komen in de toekomst wel gerealiseerd worden.