Cliƫnten thuiszorg niet gebaat bij wilde uitspraken, wel bij fatsoenlijk uitvoering.

Op dinsdag 2 juli was in de uitzending van Nieuwsuur een reportage te zien over de toekomst van de thuiszorg, gezien vanuit het perspectief van de gemeente Deventer. Zorgwethouder Margriet de Jager van de lokale partij Algemeen Deventer Belang wist in deze uitzending te vertellen dat wat haar betreft vrijwilligers en werklozen ingezet gaan worden in de persoonlijke verzorging en verpleging. Daarbij schroomde ze er niet voor om het wassen van ouderen, aanbrengen van protheses en zelfs het aanbrengen van een blaaskatheter in Deventer door werklozen uit te laten voeren. Voor de duidelijkheid: katheteriseren is een verpleegkundige handeling waarvoor men een verpleegkundige opleiding gevolgd moet hebben. De visie om dit uit te laten voeren door vrijwilligers is niet alleen dom, maar zelfs in strijd met de wet. Maar ook een groot deel van de persoonlijke verzorging, zeker de zorg aan het lijf van mensen, moet gewoon door goed opgeleide en gediplomeerde verzorgenden worden uitgevoerd. Kortom, een serie domme uitspraken van deze zorgwethouder die voor veel onzekerheid heeft gezorgd binnen en buiten Deventer. Dat zij achteraf haar uitspraken nuanceerde en zei dat ze het verkeerd had gezegd, doet niets af aan het beeld dat ze heeft geschapen.

Overigens waren niet alleen de uitspraken van de wethouder tenenkrommend, ook het gefilmde gesprek van een WMO consultent met een oudere inwoonster (en haar dochter) was ergerlijk. Er werden alleen maar moeilijke woorden gebruikt, gesproken werd over een cultuuromslag, en in plaats van een gesprek leek het vooral een commercial om de aanstaande bezuinigingen recht te praten. Zeg dan gewoon waar het op staat.

We kunnen niet in de toekomst kijken. De huidige plannen, in het bijzonder voor de huishoudelijke hulp, zijn onheilspellend. Laten we dan niet zoete broodjes gaan verkopen en er omheen gaan draaien. Of zeggen dat de bezuinigingen op de zorg enkel en alleen aan dit kabinet liggen. Het fors stijgend aantal zorgbehoevenden, met name ouderen, en de daarbij stijgende uitgaven voor de zorg vragen om actie. Het principe van bezuinigingen op de zorg is dan ook niet alleen een idee van de huidige coalitiepartijen, maar van nagenoeg alle partijen in de Tweede Kamer.

Als de gemeente fors minder geld krijgt van het rijk voor de zorg, kan de gemeente ook minder geld uitgeven. Natuurlijk kan een gemeente slimme combinaties (laten) maken en kritisch kijken naar de inzet vrijwilligers, of nog meer bezuinigen op fysieke projecten en investeringen, maar uiteindelijk betekent het linksom of rechtsom een beperking van het huidige aanbod aan zorg. Met die omstandigheden, hoe vervelend en onrechtvaardig soms ook, hebben wij te doen. Aan de gemeente is het de taak om na de zomer de kaders vast te stellen voor de wijze waarop we de zorg en ondersteuning de komende jaren willen organiseren. Ook de PvdA Enschede zal hier na de zomer veel aandacht aan besteden, mede in het licht van ons verkiezingsprogramma. Uitgangspunt is wat mij betreft, dat de zorg op een fatsoenlijke en betrokken manier uitgevoerd zal blijven worden. De (politieke) aandacht zal daarbij niet in de eerste plaats gericht zijn op de organisaties, maar op de vele mensen in Enschede die van zorg en ondersteuning afhankelijk zijn.