Afscheid van de Enschedese gemeenteraad

Maandag 10 maart was voor mij de laatste raadsvergadering. Waar het voor anderen nog spannend is of ze terug mogen komen, is het voor mij al duidelijk dat op 19 maart mijn raadslidmaatschap afloopt. Acht jaar geleden mocht ik plaatsnemen in de fractie die op dat moment historisch gegroeid was van 10 naar 15 zetels. Een leerzame periode, waarin ik als nieuweling veel heb mogen leren van ervaren raadsleden als Thomas Windmulder.

Als woordvoerder Welzijn heb ik de ontwikkelingen van het welzijnswerk in Enschede mogen beschouwen en bijsturen. Niet alleen door in de raadszaal te debatteren, maar juist ook door veel gesprekken te voeren met belangenorganisaties en buurtbewoners. Veel plezier heb ik gehad in de stadsdeelcommissie Zuid, waar ik actuele thema’s op de politieke agenda heb kunnen zetten en soms ook heb kunnen oplossen. Van hondenpoep en het onderhoud van het openbaar groen, tot jeugdoverlast en het behoud van de stortkokers in de flats aan het Leunenberg. De afgelopen periode ben ik, iets meer op de achtergrond, druk geweest met onder andere de Regio Twente, de AWBZ transitie en het vastgoedbeleid.

Al deze jaren ben ik betrokken gebleven bij de PvdA in de provincie en landelijk. Dat heeft mij gesterkt in mijn overtuiging dat de PvdA qua inhoud en beginselen niet alleen het dichtst bij mij staat, maar ook het beste voor Enschede blijkt. Door sociaal beleid te combineren met de fysieke ontwikkeling van stad en regio. En door niet alleen lokaal actief te zijn in wijk en buurt, maar ook de connectie naar de provinciale, landelijke en Europese politiek te kunnen leggen. Ik wil daarom zeker actief blijven voor de PvdA.

Voor nu wil ik alle ambtenaren bedanken die mij altijd uitstekend hebben geholpen. Hun werk wordt af en toe naar mijn overtuiging onterecht ondergewaardeerd. Ik ben mijn partijgenoten dankbaar voor de vruchtbare samenwerking binnen fractie en bestuur. En bovenal dank ik de honderden betrokken buurtbewoners en vrijwilligers met wie ik de afgelopen 8 jaar samen heb mogen werken om de stad en de wijken een stukje mooier te maken.

Ik heb veel vertrouwen in de kandidaten op onze lijst en wens de nieuwe fractie veel succes en plezier in de volgende raadsperiode – met ook dan een sterk en sociaal gezicht van de PvdA.