Verkozen tot lid presidium

Gisteren ben ik op het PvdA congres verkozen tot lid van het presidium. Een hele eer, en belangrijke verantwoordelijkheid binnen de vereniging die de Partij van de Arbeid is. Daarop heb ik veel felicitaties gekregen, maar ook vele vragen van buiten die vroegen wat het eigenlijk inhoudt…

Landelijke vergaderingen en bijeenkomsten van de PvdA worden altijd geleid en begeleid door onafhankelijke voorzitters (en gespreksleiders). Dan gaat het om de verenigingsraad, de politieke ledenraad en het congres. In totaal telt de PvdA 9 van deze voorzitters, waarvan ik er dus nu 1 ben.

Zoals we allemaal weten is er veel aan het veranderen in de politiek, en dus ook in politieke partijen. Opener, transparanter en dynamischer. Ook de PvdA gaat de komende jaren verder met het sterker maken van de gewone leden binnen de partij: om mee te kunnen praten en mee te beslissen. Om een politieke partij te worden die midden in de 21e eeuw staat.

Ik ben trots dat ik daar vanuit mijn nieuwe rol mijn bijdrage aan mag leveren.

Afscheid van de Enschedese gemeenteraad

Maandag 10 maart was voor mij de laatste raadsvergadering. Waar het voor anderen nog spannend is of ze terug mogen komen, is het voor mij al duidelijk dat op 19 maart mijn raadslidmaatschap afloopt. Acht jaar geleden mocht ik plaatsnemen in de fractie die op dat moment historisch gegroeid was van 10 naar 15 zetels. Een leerzame periode, waarin ik als nieuweling veel heb mogen leren van ervaren raadsleden als Thomas Windmulder.

Als woordvoerder Welzijn heb ik de ontwikkelingen van het welzijnswerk in Enschede mogen beschouwen en bijsturen. Niet alleen door in de raadszaal te debatteren, maar juist ook door veel gesprekken te voeren met belangenorganisaties en buurtbewoners. Veel plezier heb ik gehad in de stadsdeelcommissie Zuid, waar ik actuele thema’s op de politieke agenda heb kunnen zetten en soms ook heb kunnen oplossen. Van hondenpoep en het onderhoud van het openbaar groen, tot jeugdoverlast en het behoud van de stortkokers in de flats aan het Leunenberg. De afgelopen periode ben ik, iets meer op de achtergrond, druk geweest met onder andere de Regio Twente, de AWBZ transitie en het vastgoedbeleid.

Al deze jaren ben ik betrokken gebleven bij de PvdA in de provincie en landelijk. Dat heeft mij gesterkt in mijn overtuiging dat de PvdA qua inhoud en beginselen niet alleen het dichtst bij mij staat, maar ook het beste voor Enschede blijkt. Door sociaal beleid te combineren met de fysieke ontwikkeling van stad en regio. En door niet alleen lokaal actief te zijn in wijk en buurt, maar ook de connectie naar de provinciale, landelijke en Europese politiek te kunnen leggen. Ik wil daarom zeker actief blijven voor de PvdA.

Voor nu wil ik alle ambtenaren bedanken die mij altijd uitstekend hebben geholpen. Hun werk wordt af en toe naar mijn overtuiging onterecht ondergewaardeerd. Ik ben mijn partijgenoten dankbaar voor de vruchtbare samenwerking binnen fractie en bestuur. En bovenal dank ik de honderden betrokken buurtbewoners en vrijwilligers met wie ik de afgelopen 8 jaar samen heb mogen werken om de stad en de wijken een stukje mooier te maken.

Ik heb veel vertrouwen in de kandidaten op onze lijst en wens de nieuwe fractie veel succes en plezier in de volgende raadsperiode – met ook dan een sterk en sociaal gezicht van de PvdA.

Cliënten thuiszorg niet gebaat bij wilde uitspraken, wel bij fatsoenlijk uitvoering.

Op dinsdag 2 juli was in de uitzending van Nieuwsuur een reportage te zien over de toekomst van de thuiszorg, gezien vanuit het perspectief van de gemeente Deventer. Zorgwethouder Margriet de Jager van de lokale partij Algemeen Deventer Belang wist in deze uitzending te vertellen dat wat haar betreft vrijwilligers en werklozen ingezet gaan worden in de persoonlijke verzorging en verpleging. Daarbij schroomde ze er niet voor om het wassen van ouderen, aanbrengen van protheses en zelfs het aanbrengen van een blaaskatheter in Deventer door werklozen uit te laten voeren. Voor de duidelijkheid: katheteriseren is een verpleegkundige handeling waarvoor men een verpleegkundige opleiding gevolgd moet hebben. De visie om dit uit te laten voeren door vrijwilligers is niet alleen dom, maar zelfs in strijd met de wet. Maar ook een groot deel van de persoonlijke verzorging, zeker de zorg aan het lijf van mensen, moet gewoon door goed opgeleide en gediplomeerde verzorgenden worden uitgevoerd. Kortom, een serie domme uitspraken van deze zorgwethouder die voor veel onzekerheid heeft gezorgd binnen en buiten Deventer. Dat zij achteraf haar uitspraken nuanceerde en zei dat ze het verkeerd had gezegd, doet niets af aan het beeld dat ze heeft geschapen.

Overigens waren niet alleen de uitspraken van de wethouder tenenkrommend, ook het gefilmde gesprek van een WMO consultent met een oudere inwoonster (en haar dochter) was ergerlijk. Er werden alleen maar moeilijke woorden gebruikt, gesproken werd over een cultuuromslag, en in plaats van een gesprek leek het vooral een commercial om de aanstaande bezuinigingen recht te praten. Zeg dan gewoon waar het op staat.

We kunnen niet in de toekomst kijken. De huidige plannen, in het bijzonder voor de huishoudelijke hulp, zijn onheilspellend. Laten we dan niet zoete broodjes gaan verkopen en er omheen gaan draaien. Of zeggen dat de bezuinigingen op de zorg enkel en alleen aan dit kabinet liggen. Het fors stijgend aantal zorgbehoevenden, met name ouderen, en de daarbij stijgende uitgaven voor de zorg vragen om actie. Het principe van bezuinigingen op de zorg is dan ook niet alleen een idee van de huidige coalitiepartijen, maar van nagenoeg alle partijen in de Tweede Kamer.

Als de gemeente fors minder geld krijgt van het rijk voor de zorg, kan de gemeente ook minder geld uitgeven. Natuurlijk kan een gemeente slimme combinaties (laten) maken en kritisch kijken naar de inzet vrijwilligers, of nog meer bezuinigen op fysieke projecten en investeringen, maar uiteindelijk betekent het linksom of rechtsom een beperking van het huidige aanbod aan zorg. Met die omstandigheden, hoe vervelend en onrechtvaardig soms ook, hebben wij te doen. Aan de gemeente is het de taak om na de zomer de kaders vast te stellen voor de wijze waarop we de zorg en ondersteuning de komende jaren willen organiseren. Ook de PvdA Enschede zal hier na de zomer veel aandacht aan besteden, mede in het licht van ons verkiezingsprogramma. Uitgangspunt is wat mij betreft, dat de zorg op een fatsoenlijke en betrokken manier uitgevoerd zal blijven worden. De (politieke) aandacht zal daarbij niet in de eerste plaats gericht zijn op de organisaties, maar op de vele mensen in Enschede die van zorg en ondersteuning afhankelijk zijn.

Partijcongres over regeerakkoord was bijzondere dag

Op zaterdag 3 november reisde ik als congresafgevaardigde van de PvdA-afdeling Enschede af naar de Brabanthallen in Den Bosch, waar het PvdA congres plaatsvond met de stemming over deelname aan het regeerakkoord. Uit de goed bezochte ledenbijeenkomst op vrijdag 2 november in Forum had ik voldoende munitie mee gekregen om namens onze afdeling standpunten duidelijk te kunnen maken. Zo waren er veel opmerkingen over het maatschappelijk draagvlak van het regeerakkoord, lastenverzwaringen in het algemeen en met name de forse veranderingen en bezuinigingen in de zorg.
Read the rest of this entry »