Waarom politiek?

Waarom de politiek?

Aan politiek doen is de samenleving mee vorm geven, in teamverband problemen opsporen en oplossen. Politiek is voor mij het zoeken naar zekerheid, strijden voor gelijke kansen en werken aan een eerlijke samenleving. Politiek is mensen overtuigen om “ja” te zeggen om mee te werken om de samenleving beter te maken. Politiek is op een enthousiaste manier je omgeving warm maken om samen te werken aan een maatschappij waarin iedereen zich goed kan voelen.

Mijn eigen achtergrond: eerste confrontatie met rechtvaardigheid en gelijkheid 

Ik ben opgegroeid in Zuid-Oost Drenthe. Nadat ik tot mijn 1e gewoond heb ik het dorpje Zandpol, zijn mijn ouders verhuisd naar het dorp Veenoord (naast Nieuw Amsterdam). Ik woonde daar samen met mijn 2 jaar jongere broer, en met mijn moeder die huisvrouw was en mijn vader die eerst als onderhoudsmonteur en later als werkvoorbereider werkte. Het was leuk op school, ik had het naar mijn zin, en ik kreeg volop kansen om aan sport en muziekles te doen. Toch heb ik in mijn omgeving veel achterstanden gezien. Klasgenoten die nooit door ouders of leraren werden gestimuleerd om een hogere ambitie te hebben dan de LTS, school- en wijkgebouwen die licht verpauperd waren, en veel gezinnen waar niemand het echt breed had. Als kind had ik dat niet door, maar toen ik naar de regionale middelbare school in Coevorden ging kwam ik in contact met kinderen uit hele andere milieus. Kinderen die het normaal vonden dat zij alles konden krijgen wat ze wilden, die in de duurste kleding en merkschoenen rondliepen, en voor wie iedereen die dat niet had minderwaardig was. Vanaf toen heb ik mijn tegenzin tegen onrecht en onrechtvaardigheid ontwikkeld, en ben ik me langzamerhand gaan inzetten voor de politiek.

Problemen van vandaag vragen betrokkenheid en daadkracht

Een groeiende werkloosheid, dalende koopkracht, stijgende staatsschuld, toenemende gevoelens van onveiligheid, de financiële crisis, het zijn maar enkele van de vele problemen waar we in 2009 mee te maken kregen. Veel mensen maken zich zorgen over onze toekomst en zijn ontevreden over de politiek, de overheid en de samenleving.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat het winst- en marktdenken zijn grenzen heeft bereikt. Maar ook het egoïsme en de arrogantie en betweterigheid van sommige PvdA coryfeeën brengen ons nergens, en zijn schadelijk voor het totale vertrouwen in de politiek en volksvertegenwoordigers. Als bijna de helft van de bevolking zegt geen vertrouwen te hebben in de regering, de politieke partijen en de overheid, dan is er iets goed mis. Politici moeten beseffen dat zij er zijn voor de mensen en niet omgekeerd.

Dat kan door niet méér te beloven dan kan worden waargemaakt. Door te luisteren naar de mensen, geen loze kreten, maar een programma met inhoud. Als gemeenteraadslid heb ik de afgelopen 7  jaar laten zien dat de PvdA hierop een antwoord kan bieden. En als politieke partij die midden in de wijken staat, heeft de PvdA Enschede de afgelopen jaren bewezen werk te kunnen maken van de stad.

Hard werken aan een zekere toekomst

De PvdA kan terugblikken op mooie resultaten voor de stad: met een centrum dat in tien jaar tijd uitgegroeid is tot een fantastische binnenstad waar mensen van ver buiten Twente verrast, jaloers en bewonderend over zijn. Maar ook middelen voor wijken en buurten, voor groene parken en fijne woonwijken; en voor de sterkere sportverenigingen en moderne scholen.

De PvdA heeft Enschede trotser, socialer en sterker gemaakt. De PvdA waar ik mij in kan vinden staat voor rechtvaardigheid, voor zekerheid. Voor welvaart en welzijn; sociaal en solidair met elkaar. Met gelijke rechten en gelijke kansen. Dat blijft de komende jaren meer dan nodig. Uitdagingen zoals de vergrijzing, het toenemend risico op armoede en uitsluiting, de economische positie van Twente en de groeiende werkloosheid vergroten de noodzaak om actief te zijn voor nu en de komende jaren.

Streven naar een goed beleid dat de burger vertrouwen inboezemt, daar wil ik samen met alle PvdA-ers in Twente voor gaan.

 

Want een degelijke en daadkrachtige PvdA is nodig. Nu zeker.